Ubezpieczenia

OC FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

Obsługa programów ubezpieczenia OC Funkcjonariuszy Publicznych prowadzona jest przez spółkę DF Finanse SP. z o.o. od 2011 roku czyli od momentu pojawienia się Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Ubezpieczenia obsługuje:

logo-TUZ-z-polem

Certyfikat

Każde ubezpieczenie potwierdzone certyfikatem

Płatność

Bezpieczna i szybka płatność, BLIKiem, przelewem.

Dla kogo?

Ubezpieczenie oferowane jest dla funkcjonariuszy publicznych

Dogodne pakiety

To Ty wybierasz optymalny pakiet dla siebie.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia?

Ochrona finansowa

do 12-sto krotności wynagrodzenia (zgodnie z ustawą), możliwość indywidualnego doboru sumy gwarancyjnej

Kontynuacja ubezpieczenia w przypadku zmiany pracy

polisa jest przypisana do Funkcjonariusza a nie Urzędu

Pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców

w ramach umowy Ubezpieczyciel pokrywa koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody oraz niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. Za w/w koszty ubezpieczyciel odpowiada ponad sumę gwarancyjną do limitu 30 000 PLN na każdego Ubezpieczonego.

SUMA GWARANCYJNA 30 000 zł

   
WARIANT PODSTAWOWY
ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa + koszty pomocy prawnej + odtworzenie powierzonych dokumentów + odpowiedzialność cywilna względem pracodawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł dla odpowiedzialności karnoskarbowej
WARIANT PODSTAWOWY + RODO
RODO – SUBLIMIT 30 000 zł
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH + RODO
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł odpowiedzialność karnoskarbowa RODO – SUBLIMIT 30 000 zł
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH + RODO + OC W MIENIU PRACODAWCY
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł odpowiedzialność karnoskarbowa RODO – SUBLIMIT 30 000 zł OC W MIENIE PRACODAWCY – 15 000 zł / MIENIE POWIERZONE – 5 000 zł

SUMA GWARANCYJNA 50 000 zł

   
WARIANT PODSTAWOWY
ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa + koszty pomocy prawnej + odtworzenie powierzonych dokumentów + odpowiedzialność cywilna względem pracodawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł dla odpowiedzialności karnoskarbowej
WARIANT PODSTAWOWY + RODO
RODO – SUBLIMIT 30 000 zł
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH + RODO
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł odpowiedzialność karnoskarbowa RODO – SUBLIMIT 30 000 zł
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH + RODO + OC W MIENIU PRACODAWCY
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł odpowiedzialność karnoskarbowa RODO – SUBLIMIT 30 000 zł OC W MIENIE PRACODAWCY – 15 000 zł / MIENIE POWIERZONE – 5 000 zł

SUMA GWARANCYJNA 80 000 zł

   
WARIANT PODSTAWOWY
ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa + koszty pomocy prawnej + odtworzenie powierzonych dokumentów + odpowiedzialność cywilna względem pracodawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł dla odpowiedzialności karnoskarbowej
WARIANT PODSTAWOWY + RODO
RODO – SUBLIMIT 30 000 zł
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH + RODO
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł odpowiedzialność karnoskarbowa RODO – SUBLIMIT 30 000 zł
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH + RODO + OC W MIENIU PRACODAWCY
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł odpowiedzialność karnoskarbowa RODO – SUBLIMIT 30 000 zł OC W MIENIE PRACODAWCY – 15 000 zł / MIENIE POWIERZONE – 5 000 zł

SUMA GWARANCYJNA 100 000 zł

   
WARIANT PODSTAWOWY
ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa + koszty pomocy prawnej + odtworzenie powierzonych dokumentów + odpowiedzialność cywilna względem pracodawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł dla odpowiedzialności karnoskarbowej
WARIANT PODSTAWOWY + RODO
RODO – SUBLIMIT 30 000 zł
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH + RODO
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł odpowiedzialność karnoskarbowa RODO – SUBLIMIT 30 000 zł
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH + RODO + OC W MIENIU PRACODAWCY
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł odpowiedzialność karnoskarbowa RODO – SUBLIMIT 30 000 zł OC W MIENIE PRACODAWCY – 15 000 zł / MIENIE POWIERZONE – 5 000 zł

SUMA GWARANCYJNA 160 000 zł

   
WARIANT PODSTAWOWY
ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa + koszty pomocy prawnej + odtworzenie powierzonych dokumentów + odpowiedzialność cywilna względem pracodawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł dla odpowiedzialności karnoskarbowej
WARIANT PODSTAWOWY + RODO
RODO – SUBLIMIT 30 000 zł
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH + RODO
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł odpowiedzialność karnoskarbowa RODO – SUBLIMIT 30 000 zł
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH + RODO + OC W MIENIU PRACODAWCY
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł odpowiedzialność karnoskarbowa RODO – SUBLIMIT 30 000 zł OC W MIENIE PRACODAWCY – 15 000 zł / MIENIE POWIERZONE – 5 000 zł

SUMA GWARANCYJNA 200 000 zł

   
WARIANT PODSTAWOWY
ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa + koszty pomocy prawnej + odtworzenie powierzonych dokumentów + odpowiedzialność cywilna względem pracodawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł dla odpowiedzialności karnoskarbowej
WARIANT PODSTAWOWY + RODO
RODO – SUBLIMIT 30 000 zł
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH + RODO
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł odpowiedzialność karnoskarbowa RODO – SUBLIMIT 30 000 zł
WARIANT PODSTAWOWY + NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH + RODO + OC W MIENIU PRACODAWCY
SUBLIMIT 20 000 zł za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 10.000 zł odpowiedzialność karnoskarbowa RODO – SUBLIMIT 30 000 zł OC W MIENIE PRACODAWCY – 15 000 zł / MIENIE POWIERZONE – 5 000 zł

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe m.in.

szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim, w tym także pracodawcy/zleceniodawcy lub innym pracownikom w związku z wykonywaniem czynności służbowych

szkody z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) przy wykonywaniu czynności służbowych Pracownika, Funkcjonariusza Publicznego i Samorządowego (z wyłączeniem kar)

kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nałożone na ubezpieczonego

szkody w mieniu powierzonym Ubezpieczonemu przez pracodawcę /zleceniodawcę polegające na jego uszkodzeniu lub zniszczeniu w tym szkody w samochodach służbowych, laptopach, telefonach komórkowych itp.

szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych osób trzecich w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez Ubezpieczonego

szkody w mieniu i na osobie wynikające z czynności życia prywatnego - OC w życiu prywatnym

koszty ochrony prawnej związane z wykonywaniem czynności służbowych, poniesione przez Ubezpieczonego wskutek konieczności pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich praw w sprawach prowadzonych z jego udziałem w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym - Ochrona prawna.

O nas

Obsługa programów ubezpieczenia OC Funkcjonariuszy Publicznych prowadzona jest przez spółkę DF Finanse SP. z o.o. od 2011 roku czyli od momentu pojawienia się Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

W chwili obecnej Fundacja Zdrowi i Bezpieczni, która pełni rolę ubezpieczającego w naszych programach ubezpieczeniowych obsługuj kilka tysięcy urzędników z ponad 200 Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Dokumenty

TUZ karta produktu Funkcjonariusz Informacje o produkcie

Informacja o procedurze przyjmowania i rozpatrywania reklamacji skargi w TUZ TUW

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

TUZ Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej lub posiadania mienia

Informacje o dystrybutorze DF-Finanse

RODO Klauzule informacyjne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie OC Funkcjonariusz

Polityka prywatności OC Funkcjonariusz

KONTAKT

DF FINANSE Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław

Zadzwoń do nas

+48 785 839 270

Napisz do nas

funkcjonariusz@dfinanse.pl